Nocktätning/Nockband

Vad är nockband?

Nockband tätar under nocken och förhindrar löv och barr från att tränga in under nockpannorna och orsaka fuktskador.

Löv och barr drar åt sig fukt och orsakar fuktskador i takpappet med tiden.

Det förhindrar också regn och snö från att tränga in under nocken, speciellt under vintern när det är snö på taket.

Nocken är stället på taket som är mest utsatt för fuktskador. På grund av glappet mellan nockpannorna och översta radens takpannor är nocken mest utsatt när man inte har nockband monterad.

Hur monterar vi nockbandet?

Vi börjar med att ta bort alla nockpannor. Sedan rengör vi under nocken och tar bort all löv och barr som har trängt in där under. Därefter monterar vi nockbandet och spikar fast nockpannorna igen. Nu är det tätt och fint under nocken och vi lämnar 10 års garanti på jobbet.

Vilken material är nockbandet?

Vi använder nockband av högsta kvalité. Nockbandet är gjort på aluminium och ventilerande fleece som tätar under nocken samtidigt som att det tillåter taket att ’’andas’’.