Taktvätt

Takrengöring

Mossan och påväxten har rötter i taket och behöver behandlas så att det dör från roten. Väljer du att tvätta taket hos oss på KA Taktvätt så kan du fördubbla takets livslängd och få ett rent och snyggt tak som bonus! Vi har 4 års garanti på vårt arbete och efter de 4 åren så kan man göra en kompletterande behandling som skyddar taket ytterligare 4 år!

Tvätta istället för att byta

Takläggare vill övertala husägare att man måste byta ut hela taket och att taket är i fara, men vid 8/10 fall så räcker det med en takrengöring och behandling. Vi besiktar taket innan taktvätten och gör en bedömning av takets skick. Vi har självklart ansvarsförsäkring och du som kund kan känna dig trygg i att ditt tak är i goda händer.

Fuktskada som orsakats av mossa

Mossa och påväxt ökar risken för vatten och fuktskador ju längre man väntar med att rengöra det. Mossan gör så att vatten samlas och ökar risken för att vattnet hamnar under takpannorna. Dessutom kan mossan orsaka frostsprickor under vintern när det blir minusgrader. Vårda taket regelbundet och besikta det! Behandla taket i tid så skjuter du upp dyra och kostsamma takbyten och reparationer! Du får ett rent och snyggt tak som bonus! Med vår takrengöring och behandling kan du fördubbla livslängden på taket!

Garanti

Vi garanterar att vi tar död på påväxten från roten

Efter att vi är klara med takbehandlingen så kan man säga att påväxten är ”död”. Efter takbehandlingen är det bara att vänta på att vädret ska göra sitt jobb. Mossan som vi har behandlat mekaniskt är borta när vi är klara med arbetet. Resten av påväxten nöts ner sakta men säkert. Alger och lav som är mer ingrodda i takpannorna försvinner efter 6-24 månader beroende på hur bra fäste påväxten fått på takpannorna. Resultatet blir ett rent och fint tak. Ett tak fritt från påväxt är ett friskt tak. Takets livslängd förlängs och behovet av ett takbyte skjuts upp markant.

Hur fungerar medlet?

Medlet vi använder har motsatt laddning till påväxten och hindrar näringstillförseln. När de fäster sig på påväxtens cellväggar, får påväxten ”inkorrekt” polaritet och dör. Sedan sköljs det bort av regn och vind.

Högtryckstvätt är inte till för taket!

Vissa taktvättsföretag använder sig av högtryckstvätt, vilket tar bort ytskiktet på pannorna. Det förkortar livslängden på taket och tar bort takpannornas impregnerade ytbeläggning vilket gör att påväxten kommer tillbaka otroligt snabbt.
Det som lockar kunder med högtryckstvätt är det snabba resultatet, men när det gäller takpannor ska man tänka mer långsiktigt och använda den smartare metoden. Målet är att förlänga takets livslängd samtidigt som man gör att det ser finare ut estetiskt!

Vad kostar en takrengöring?

Priset sätts efter några faktorer. Storleken på taket, mängden mossa och påväxt, höjd och lutning på taket.

Genomsnittliga priset (140 kvm takyta):
6390 kr efter rotavdrag

Du kan alltid använda rotavdraget hos oss vilket reducerar vad du behöver betala med 30% och vi hjälper givetvis till med denna del!

Vi har ansvariga säljare och utförare i följande städer:

Stockholm

Uppsala

Västerås 

Gävle