Garanti

Vi garanterar att vi tar död på påväxten från roten


Efter att vi är klara med takbehandlingen så kan man säga att påväxten är ''död''. Efter takbehandlingen är det bara att vänta på att vädret ska göra sitt jobb. Mossan som vi har behandlat mekaniskt är borta när vi är klara med arbetet. Resten av påväxten nöts ner sakta men säkert. Alger och lav som är mer ingrodda i takpannorna försvinner efter 6-24 månader beroende på hur bra fäste påväxten fått på takpannorna. Resultatet blir ett rent och fint tak. Ett tak fritt från påväxt är ett friskt tak. Takets livslängd förlängs och behovet av ett takbyte skjuts upp markant. 

Hur fungerar medlet?
Medlet vi använder har motsatt laddning till påväxten och hindrar näringstillförseln. När de fäster sig på påväxtens cellväggar, får påväxten ''inkorrekt'' polaritet och dör. Sedan sköljs det bort av regn och vind.

Högtryckstvätt är inte till för taket!
Vissa taktvättsföretag använder sig av högtryckstvätt, vilket tar bort ytskiktet på pannorna. Det förkortar livslängden på taket och tar bort takpannornas impregnerade ytbeläggning vilket gör att påväxten kommer tillbaka otroligt snabbt.
Det som lockar kunder med högtryckstvätt är det snabba resultatet, men när det gäller takpannor ska man tänka mer långsiktigt och använda den smartare metoden. Målet är att förlänga takets livslängd samtidigt som man gör att det ser finare ut estetiskt!